Семинар с водещи специалисти в областта на HPC/HPDA/AI

Europe/Sofia
Голяма конферентна зала (УНСС)

Голяма конферентна зала

УНСС

Description

Целта на семинара е членовете на EuroCC Национален център по компетентност  България  да се срещнат със специалисти от водещи бизнес направления в страната относно бъдещото развитие на HPC/HPDA/AI технологиите в бизнеса.

На срещата ще бъдат представени основни области на добри практики и ще се проведе дискусия за бъдещото използване на  HPC/HPDA/AI технологиите у нас.

Contact: Kamelia Stefanova, Valentin Kisimov
  • 10:00 10:05
   Откриване на семинара 5m
   Speaker: проф. К. Стефанова, проф. А. Караиванова
  • 10:05 10:20
   Добри световни практики в HPC/HPDA/AI за приложение в бизнеса 15m
   Speaker: проф. В. Кисимов
  • 10:20 10:35
   Национални постижения в HPC/HPDA/AI за приложение в бизнеса 15m
   Speaker: проф. Е. Атанасов
  • 10:35 10:50
   Представяне на бизнес практики от страната и съответствие със световните, в областите – ИТ и програмиране; ИТ и ИИ разработка; Изследване и разработка; Производство; Финанси; Здравеопазване; Киберсигурност; IoT; Умни градове и транспорт 15m
   Speaker: проф. В. Кисимов, проф. Вл. Димитров, доц. Ал. Димов,проф. Т. Гюров
  • 10:50 11:00
   SWOT анализ на представените бизнес практики от страната 10m
   Speaker: проф. В. Кисимов, проф. Вл. Димитров, доц. Ал. Димов, проф. Т. Гюров
  • 11:00 11:15
   Дискусия 15m
  • 11:15 11:20
   Закриване на семинара 5m