Contact: Петър Станчев (ИМИ-БАН), Анета Караиванова (ИИКТ-БАН)

"EOSC: състояние и перспективи"

23 Sep 2021, 16:00
20m

Presentation Materials

There are no materials yet.