Contact: Петър Станчев (ИМИ-БАН), Анета Караиванова (ИИКТ-БАН)

„Български портал за отворена наука“

23 Sep 2021, 17:00
10m

Speaker

Х. Анчева

Presentation Materials

There are no materials yet.