ЦВП по Информатика и ИКТ: Лекции на д-р Христо Джиджев

Europe/Sofia
Description

На 26 и 28 октомври 2021 от 14 часа д-р Христо Джиджев, изследовател в "Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии"  ще изнесе две лекции:

1.  На 26.10.2021 година ще бъде изнесен докладът, озаглавен "Квантови отгряващи компютри за решаване на оптимизационни задачи: въведение

Анотация: Квантовите отгряващи (quantum annealing) компютри (КОК), като наличните за закупуване системи D-Wave, използват квантови ефекти за намиране решения на задачи, които са трудни за решаване на класическите компютри. За разлика от по-известните универсални квантови компютри КОК са фокусирани върху клас задачи от квадратична оптимизация, които включват всички NP-трудни задачи като максималната клика, оцветяването на графи и задачата за търговски пътник. B този доклад ще се направи кратък преглед на областта на квантовите изчисления, след което ще се разгледа по-подробно устройството и начина на действие на КОК и как те могат да се използват за решаване на оптимизационни задачи. Ще се разгледат някои прости примери за илюстрация на методите.

2. На 28.10.2021 година ще бъде изнесен докладът със заглавие "Решаване на големи оптимизационни задачи на квантови отгряващи компютри

Анотация: Квантовите отгряващи компютри (КОК) са конструирани да намират качествени решения на дискретни оптимизационни задачи. Благодарение на тази специализация, тези компютри имат много по-голям брой кубити в сравнение със съществуващите универсални компютри и са по-лесни за програмиране и използване. Въпреки това, повечето задачи от практически интерес са твърде големи, за да се поберат на квантовия процесор на КОК и не могат да се решат директно. B този доклад ще бъдат предложени декомпозиционни методи за решаване на такива големи задачи, където входната задача се разделя на множество от по-малки подзадачи, чийто размер позволява решаването им директно на КОК. Решенията на подзадачите след това се комбинират в решение на първоначалната задача. Този метод  ще се предложи конкретно върху задачата на максималната клика.

При регистрация моля попълнете посочените полета на български език! 

Лекциите ще бъдат дистанционни чрез платформата Zoom!  Линкът за участие ще бъде изпратен на посочените имейли на регистрираните участници.
 

 

Contact: Светозар Маргенов, Силвия Грозданова
 • Tuesday, 26 October
  • 14:00 14:45
   Квантови отгряващи компютри за решаване на оптимизационни задачи: въведение 45m
  • 14:45 15:00
   Въпроси и отговори 15m
 • Thursday, 28 October
  • 14:00 14:45
   Решаване на големи оптимизационни задачи на квантови отгряващи компютри 45m
  • 14:45 15:00
   Въпроси и отговори 15m