Контакти: Анета Караиванова Александър Кирилов

На 13 юли виртуално ще се проведе обучителен уъркшоп, на който ще бъде представен новозакупения софтуер за Дейта центъра. Обучението е предназначено за изследователи от партньорските организации в ЦВП по информатика и ИКТ.

Регистрацията е задължителна.

Регистрираните участници ще получат линк за обучението по е-мейл.

Starts
Ends
Europe/Sofia
online