Контакти: Анета Караиванова Александър Кирилов

Registration

Обучение "Нов софтуер за Дейта центъра на ЦВП по Информатика и ИКТ"

Обучителен уъркшоп, на който ще бъде представен новозакупения софтуер за Дейта центъра