13-ти Национален Информационен ден и уъркшоп по Отворена наука, Отворени данни и Облачни пресмятания

Friday, 23 September 2022 - 15:00
Регионална библиотека „П. Яворов“ в гр. Бургас, България

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
23 Sep 2022
AM
PM
15:00 13-ти Национален Информационен Ден: Отворена наука, отворени данни, отворен достъп, Български облак за отворена наука - Петър Станчев (ИМИ-БАН)   ()
15:30 ННП за стимулиране на публикации с отворен достъп - Янита Жеркова (МОН)   ()
15:40 Българският портал за отворена наука – анализ и статистики - Християния Клисарова (НАЦИД)   ()
15:50 Приносът на България към услугите за отворена наука в проекта NI4OS-Europe - Емануил Атанасов (ИИКТ-БАН)   ()
16:10 Компетентности в България в областта на високопроизводителните пресмятания, високопроизводителния анализ на големи данни и изкуствения интелект. - Анета Караиванова (ИИКТ-БАН)   ()
16:30 --- Дискусия: Българската инициатива за отворени данни и облачни пресмятания (модератор: Тодор Гюров) ---