13-ти Национален Информационен ден и уъркшоп по Отворена наука, Отворени данни и Облачни пресмятания
Friday, 23 September 2022 - 15:00