13-ти Национален Информационен ден и уъркшоп по Отворена наука, Отворени данни и Облачни пресмятания

Europe/Sofia
Регионална библиотека „П. Яворов“ в гр. Бургас, България

Регионална библиотека „П. Яворов“ в гр. Бургас, България

Регионална библиотека „П. Яворов“, ул. „Оборище“,ул. „Св. Св. Кирил и Методи“ 41 , Бургас, България
Peter Stanchev
Description

Ежегодният Национален информационен ден по отворена наука, който се провежда за 13-ти път, и традиционно представя постиженията през последната година в областта на отворената наука в България, тази година е съчетан с уъркшоп за представяне на резултатите от българското участие в европейския проект NI4OS-Europe, финансиран по програмата Хоризонт 2020. Програмата включва и новини от Министерство на образованието и науката, анализ и статистики за дейността на Българския портал за отворена наука и възможна синергия с проекта EuroCC. Програмата ще завърши с дискусия за Националната инициатива за отворени данни и облачни пресмятания.

Организатори: ИМИ-БАН и ИИКТ-БАН

Форма на провеждане: Присъствено и Виртуално.

Събитието е отворено за всички желаещи да участват. Докладите ще бъдат изнесени на български език.

Регистрацията за участие в събитието е задължителна! Регистрираните участници ще получат детайлите за онлайн връзката по е-мейл.

Contacts: Петър Станчев (ИМИ-БАН), Анета Караиванова (ИИКТ-БАН), Тодор Гюров (ИИКТ-БАН)
  • 15:00 15:30
   13-ти Национален Информационен Ден: Отворена наука, отворени данни, отворен достъп, Български облак за отворена наука 30m
   Speaker: Петър Станчев (ИМИ-БАН)
  • 15:30 15:40
   ННП за стимулиране на публикации с отворен достъп 10m
   Speaker: Янита Жеркова (МОН)
  • 15:40 15:50
   Българският портал за отворена наука – анализ и статистики 10m
   Speaker: Християния Клисарова (НАЦИД)
  • 15:50 16:10
   Приносът на България към услугите за отворена наука в проекта NI4OS-Europe 20m
   Speaker: Емануил Атанасов (ИИКТ-БАН)
  • 16:10 16:30
   Компетентности в България в областта на високопроизводителните пресмятания, високопроизводителния анализ на големи данни и изкуствения интелект. 20m
   Speaker: Анета Караиванова (ИИКТ-БАН)
  • 16:30 17:30
   Дискусия: Българската инициатива за отворени данни и облачни пресмятания (модератор: Тодор Гюров) 1h

   модератор: Тодор Гюров, ИИКТ-БАН):
   Българската инициатива за отворени данни и облачни пресмятания
   Добри практики
   Проблеми на изследователите в областта