Contacts: Светозар Маргенов, Анета Караиванова, Силвия Грозданова

Уравнение на Клайн-Гордон с полиномиални нелинейности с променливи коефициенти: избухване на решенията

1 Dec 2022, 13:10
10m

Speaker

Н. Кутев (ИМИ-БАН)

Description

Н. Кутев, М. Димова, Н. Кольковска (ИМИ-БАН), Уравнение на Клайн-Гордон с полиномиални нелинейности с променливи коефициенти: избухване на решенията

Presentation Materials

There are no materials yet.