Онлайн конференция 2022 „Нови скалируеми алгоритми и приложения“

Europe/Sofia
Description

На 1 декември 2022 година онлайн ще се проведе научната конференция "Нови скалируеми алгоритми и приложения", на която ще бъдат представени нови резултати, постигнати от изследователите в ЦВП по Информатика и ИКТ и техните партньори.

Докладите ще бъдат изнесени на български език!

Конференцията е отворена за всички изследователи, които се интересуват от тематиката.

Моля, регистрирайте се, за да Ви  бъде изпратена актуална информация -  е-мейл с детайлите за онлайн връзка.

Contacts: Светозар Маргенов, Анета Караиванова, Силвия Грозданова
  • 12:40 13:00
   Откриване 20m
  • 13:00 13:10
   Взаимодействие на нано пукнатини във функционално подредена пиезоелектрична полуравнина. 10m

   Ц. Рангелов, П. Динева (ИМИ-БАН), Взаимодействие на нано пукнатини във функционално подредена пиезоелектрична полуравнина

   Speaker: Ц. Рангелов (ИМИ-БАН)
  • 13:10 13:20
   Уравнение на Клайн-Гордон с полиномиални нелинейности с променливи коефициенти: избухване на решенията 10m

   Н. Кутев, М. Димова, Н. Кольковска (ИМИ-БАН), Уравнение на Клайн-Гордон с полиномиални нелинейности с променливи коефициенти: избухване на решенията

   Speaker: Н. Кутев (ИМИ-БАН)
  • 13:20 13:30
   Приложение на йерархична полусепарабелна компресия за решаване на дробно дифузионни задачи 10m

   Д. Славчев (ИИКТ-БАН), Приложение на йерархична полусепарабелна компресия за решаване на дробно дифузионни задачи

   Speaker: Д. Славчев (ИИКТ-БАН)
  • 13:30 13:40
   Изследвания върху някои полиномни системи от типа на Лиенард: брой гранични цикли, симулации 10m

   Веселин Кюркчиев, Антон Илиев, Асен Рахнев, Николай Кюркчиев (ПУ “Паисий Хилендарски“), Изследвания върху някои полиномни системи от типа на Лиенард: брой гранични цикли, симулации

   Speaker: А. Илиев (ПУ “Паисий Хилендарски“)
  • 13:40 13:50
   Развитие на метод Монте Карло за пряка симулация в широк диапазон: от микро/нано до свръхзвукови течения 10m

   Стефан Стефанов (ИМех-БАН), Развитие на метод Монте Карло за пряка симулация в широк диапазон: от микро/нано до свръхзвукови течения

   Speaker: Ст. Стефанов (ИМех-БАН)
  • 13:50 14:00
   Верификация на NEX-GDDP мултимоделен ансамбъл - екстремни температури и валеж в настоящия климат на Югоизточна Европа 10m

   Христо Червенков (НИГГГ-БАН), Верификация на NEX-GDDP мултимоделен ансамбъл - екстремни температури и валеж в настоящия климат на Югоизточна Европа

   Speaker: Хр. Червенков (НИГГГ-БАН)
  • 14:00 14:10
   Резултати от компютърните симулации за състоянието на атмосферата в град София 10m

   Владимир Иванов (НИГГГ-БАН), Резултати от компютърните симулации за състоянието на атмосферата в град София

   Speaker: Вл. Иванов (НИГГГ-БАН)
  • 14:10 14:20
   Влияние на финните прахови частици върху заболеваемостта 10m

   Стефка Фиданова (ИИКТ-БАН), Влияние на финните прахови частици върху заболеваемостта

   Speaker: Ст. Фиданова (ИИКТ-БАН)
  • 14:20 14:30
   Нови инхибитори на ацетилхолинестеразата с природен произход, открити чрез in silico методи 10m

   Марияна Атанасова (МУ-София) - Нови инхибитори на ацетилхолинестеразата с природен произход, открити чрез in silico методи

   Speaker: М. Атанасова (МУ-София)
  • 14:30 14:40
   VaxiJen ViralDB - база от данни с вирусни имуногени 10m

   Николет Донева (МУ-София) - VaxiJen ViralDB - база от данни с вирусни имуногени

   Speaker: Н. Донева (МУ-София)
  • 14:40 14:50
   Имуногенни протеини с туморен произход - потенциални противоракови кандидат-ваксини 10m

   Станислав Сотиров (МУ-София) - Имуногенни протеини с туморен произход - потенциални противоракови кандидат-ваксини

   Speaker: Ст. Сотиров (МУ-София)
  • 14:50 15:00
   Разработване на диагностични услуги в системи за интелигентно селско стопанство 10m

   Станимир Стоянов (ПУ „Паисий Хилендарски“), Разработване на диагностични услуги в системи за интелигентно селско стопанство

   Speaker: Ст. Стоянов (ПУ "Паисий Хилендарски")
  • 15:00 15:10
   Преглед на интелигентни модели на данни 10m

   Любомир Гоцев, Александър Илиев, Евгения Ковачева, Елена Шойкова, Ана Станева, Леонид Кирилов, Румен Николов, Александър Шикаланов (УниБИТ), Преглед на интелигентни модели на данни

   Speaker: Л. Гоцев (УниБИТ)
  • 15:10 15:20
   Референтна архитектура за Smart Data Space 10m

   Александър Шикаланов, Елена Шойкова, Ана Станева, Леонид Кирилов, Румен Николов¸ Любомир Гоцев, Александър Илиев, Евгения Ковачева (УниБИТ), Референтна архитектура за Smart Data Space

   Speaker: Ал. Шикаланов (УниБИТ)
  • 15:20 15:30
   Закриване 10m