Contacts: Светозар Маргенов, Анета Караиванова, Силвия Грозданова

Приложение на йерархична полусепарабелна компресия за решаване на дробно дифузионни задачи

1 Dec 2022, 13:20
10m

Speaker

Д. Славчев (ИИКТ-БАН)

Description

Д. Славчев (ИИКТ-БАН), Приложение на йерархична полусепарабелна компресия за решаване на дробно дифузионни задачи

Presentation Materials