Contacts: Светозар Маргенов, Анета Караиванова, Силвия Грозданова

Изследвания върху някои полиномни системи от типа на Лиенард: брой гранични цикли, симулации

1 Dec 2022, 13:30
10m

Speaker

А. Илиев (ПУ “Паисий Хилендарски“)

Description

Веселин Кюркчиев, Антон Илиев, Асен Рахнев, Николай Кюркчиев (ПУ “Паисий Хилендарски“), Изследвания върху някои полиномни системи от типа на Лиенард: брой гранични цикли, симулации

Presentation Materials