Contacts: Светозар Маргенов, Анета Караиванова, Силвия Грозданова

Резултати от компютърните симулации за състоянието на атмосферата в град София

1 Dec 2022, 14:00
10m

Speaker

Вл. Иванов (НИГГГ-БАН)

Description

Владимир Иванов (НИГГГ-БАН), Резултати от компютърните симулации за състоянието на атмосферата в град София

Presentation Materials