Contacts: Светозар Маргенов, Анета Караиванова, Силвия Грозданова

Нови инхибитори на ацетилхолинестеразата с природен произход, открити чрез in silico методи

1 Dec 2022, 14:20
10m

Speaker

М. Атанасова (МУ-София)

Description

Марияна Атанасова (МУ-София) - Нови инхибитори на ацетилхолинестеразата с природен произход, открити чрез in silico методи

Presentation Materials