Contacts: Светозар Маргенов, Анета Караиванова, Силвия Грозданова

Референтна архитектура за Smart Data Space

1 Dec 2022, 15:10
10m

Speaker

Ал. Шикаланов (УниБИТ)

Description

Александър Шикаланов, Елена Шойкова, Ана Станева, Леонид Кирилов, Румен Николов¸ Любомир Гоцев, Александър Илиев, Евгения Ковачева (УниБИТ), Референтна архитектура за Smart Data Space

Presentation Materials