Contacts: Светозар Маргенов, Анета Караиванова, Силвия Грозданова

Преглед на интелигентни модели на данни

1 Dec 2022, 15:00
10m

Speaker

Л. Гоцев (УниБИТ)

Description

Любомир Гоцев, Александър Илиев, Евгения Ковачева, Елена Шойкова, Ана Станева, Леонид Кирилов, Румен Николов, Александър Шикаланов (УниБИТ), Преглед на интелигентни модели на данни

Presentation Materials

There are no materials yet.