Център за високопроизводителни пресмятания и обработка на данни в ИИКТ: възможности и перспективи

24 Mar 2023, 14:00
30m

Speaker

проф. Е. Атанасов

Presentation Materials

There are no materials yet.