Уъркшоп „Център за компетентност НРС+ в България“

Europe/Sofia
ИИКТ-БАН, бл. 2, ет.2, зала 228
Description

Целта на този уъркшоп е представяне и обсъждане на основните задачи на Българския център за компетентност в рамките на  проекта EuroCC 2 (National Competence Centres in the framework of EuroHPC Phase 2).

Мисията на проекта EuroCC 2 е да продължи изграждането и развитието по най-ефективен начин на мрежа от национални центрове за компетентност (NCC) в 28 европейски страни в областта на технологиите за високопроизводителните пресмятания HPC+ (където HPC+ означава НРС и свързаните с тях технологии като изкуствен интелект и високоефективен анализ на данни). Целта е постигане на ново високо ниво на зрялост, като се стимулира сътрудничеството, обмена на най-добри практики и знания на европейско ниво и се ускорява подобряването на националните и по този начин на европейските НРС+ компетентности и тяхното използване в индустрията. България участва в проекта EuroCC 2 чрез консорциум от три партньора ИИКТ-БАН (координатор), СУ “Св. Кл. Охридски“ и УНСС (членове).

Уъркшопът ще се проведе присъствено на 24 април 2023 г., в ИИКТ-БАН, зала 228, бл. 2, ет. 2, с начало 14:00 часа.

Поканени са всички членове и сътрудници на Центъра за компетентност – България. Регистрацията за участие е задължителна.

Registration
Уъркшоп „Център за компетентност НРС+ в България“
27 / 50
Contact: Анета Караиванова, Тодор Гюров
  • 14:00 14:30
   EuroCC2 - мисия, цели, задачи, очаквани резултати 30m
   Speaker: А. Караиванова
  • 14:30 14:45
   Обучение 15m
   Speaker: А. Пройкова
  • 14:45 15:00
   Компетентности и портфолио от услуги 15m
   Speaker: Е. Атанасов
  • 15:00 15:15
   Осведоменост и комуникации 15m
   Speaker: Т. Гюров
  • 15:15 15:30
   Административни и финансови въпроси 15m
   Speaker: И. Манева
  • 15:30 15:45
   Кафе пауза 15m
  • 15:45 16:00
   Взаимодействие с индустрията 15m
   Speaker: К. Стефанова
  • 16:00 17:00
   Панелна дискусия (Работа с индустрията, публичната администрация и академичната общност) 1h
  • 17:00 17:15
   Въпроси и отговори 15m