Квантовите изчисления - възможности за партньорство в рамките на мрежата EuroCC2

29 Jun 2023, 15:15
30m

Speaker

проф. Н. Златева (Софийски университет)

Description

Quantum Computing – Partnership opportunities within the EuroCC2 network
Prof. Dsci Nadia Zlateva, Sofia University

Presentation Materials

There are no materials yet.