Високопроизводителни пресмятания с използване на ХЕМУС

Friday, 29 March 2024 - 14:00
ИИКТ-БАН (блок 25А, зала 105)

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
29 Mar 2024
AM
PM
14:00 Запознаване със суперкомпютъра ХЕМУС   ()
14:30 Програмиране с използване на MPI   ()
15:15 Програмиране с използване на CUDA   ()
16:00 Упражнение   ()