Високопроизводителни пресмятания с използване на ХЕМУС

Europe/Sofia
блок 25А, зала 105 (ИИКТ-БАН )

блок 25А, зала 105

ИИКТ-БАН

ИИКТ-БАН, бл. 25А, зала 105
Description

Ежегодният обучителен курс за докторанти и млади научни работници в областта на високопроизводителните пресмятания ще се проведе присъствено на 29 март 2024 година в ИИКТ-БАН (зала 105 на бл. 25А). Тази година курсът е свързан с новия суперкомпютър ХЕМУС. 

Суперкомпютърът ХЕМУС има пикова (теоретична) производителност от над 3 PetaFlops, 148 броя сървъри (разпределени в две подсистеми) и неблокираща InfiniBand свързаност. Подсистемата с универсални многоядрени процесори се състои от 128 двупроцесорни сървъри HPE ProLiant XL220n Gen10 Plus с директно течно охлаждане на процесорите. Подсистемата с универсални многоядрени процесори и графични ускорители се състои от 20 броя двупроцесорни сървъри HPE ProLiant XL675d с директно течно охлаждане на процесорите и графичните ускорители.
В ноемврийската класация Top500 на суперкомпютрите е включен под номер 360, с реално постигната производителност на стандартния тест High Performance Linpack (HPL) от 2,53 PetaFlops.

Registration
Регистрация
16 / 40
Contact: Анета Караиванова
  • 14:00 14:30
   Запознаване със суперкомпютъра ХЕМУС 30m
  • 14:30 15:15
   Програмиране с използване на MPI 45m
  • 15:15 16:00
   Програмиране с използване на CUDA 45m
  • 16:00 17:00
   Упражнение 1h