Contact: Петър Станчев (ИМИ-БАН), Анета Караиванова (ИИКТ-БАН)

„12 Национален Информационен Ден: Отворена наука, отворени данни, отворен достъп, български облак за отворена наука (Какво направихме през изминалата година и планове за следващата)“

23 Sep 2021, 15:40
20m

Speaker

П. Станчев, Х. Анчева, А. Караиванова, Р. Павлов, Г. Симеонов

Presentation Materials