Contact: Петър Станчев (ИМИ-БАН), Анета Караиванова (ИИКТ-БАН)

„Национални инициативи за отворена наука в Европа“

23 Sep 2021, 16:20
20m

Speaker

Т. Гюров (ИИКТ-БАН)

Presentation Materials