Contact: Петър Станчев (ИМИ-БАН), Анета Караиванова (ИИКТ-БАН)

„Национална инициатива за отворени данни и облачни пресмятания в България“

23 Sep 2021, 16:40
20m

Speaker

А. Караиванова (ИИКТ-БАН)

Presentation Materials