Contact: Петър Станчев (ИМИ-БАН), Анета Караиванова (ИИКТ-БАН)

"Хранилища и услуги"

23 Sep 2021, 17:10
10m

Speaker

Г. Симеонов Е. Атанасов

Presentation Materials

There are no materials yet.