EuroCC-Bulgaria: All Hands Meeting

Friday, 21 January 2022 - 14:00


        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
21 Jan 2022
AM
PM
14:00 --- Откриване ---
14:05 Новини от EuroCC - Иван Димов   ()
14:10 EuroCC- България: Преглед на резултатите - Анета Караиванова   ()
14:30 Обучение и развитие на уменията. Улесняване на достъпа до научно-техническата експертиза и знания - Ана Пройкова   ()
14:45 Трансфер на технологии и развитие на бизнеса. Сътрудничество с индустрията - Камелия Стефанова   ()
15:00 Идентифициране на Системни и Приложни услуги в HPC/HPDA/AI среда - Валентин Кисимов   ()
15:15 Картографиране на компетентностите в областите HPC/HPDA/AI - Емануил Атанасов   ()
15:30 Създаване на информираност и сътрудничество - Тодор Гюров   ()
15:45 Платформа за достъп EuroCC-NCC-BG - Веселин Колев   ()
16:15 Нуждите на новите европейски изследователски инфраструктури от технологиите HPC/HPDA/AI - Ана Пройкова   ()
16:30 --- Дискусия и закриване на срещата ---