EuroCC-Bulgaria: All Hands Meeting

Europe/Sofia
Description

На 21 януари 2022 година от 14:00 до 17:00 часа  ще се проведе онлайн уъркшоп за членовете на екипа на Центъра за Компетентност – България, на който ще бъдат дискутирани междинните резултати и новите задачи по проекта EuroCC.

Работната среща ще се проведе онлайн. Регистрираните участници ще получат по имейл детайлите за връзка.

Contact: Анета Караиванова
  • 14:00 14:05
   Откриване 5m
  • 14:05 14:10
   Новини от EuroCC 5m
   Speaker: Иван Димов
  • 14:10 14:30
   EuroCC- България: Преглед на резултатите 20m
   Speaker: Анета Караиванова
  • 14:30 14:45
   Обучение и развитие на уменията. Улесняване на достъпа до научно-техническата експертиза и знания 15m
   Speaker: Ана Пройкова
  • 14:45 15:00
   Трансфер на технологии и развитие на бизнеса. Сътрудничество с индустрията 15m
   Speaker: Камелия Стефанова
  • 15:00 15:15
   Идентифициране на Системни и Приложни услуги в HPC/HPDA/AI среда 15m
   Speaker: Валентин Кисимов
  • 15:15 15:30
   Картографиране на компетентностите в областите HPC/HPDA/AI 15m
   Speaker: Емануил Атанасов
  • 15:30 15:45
   Създаване на информираност и сътрудничество 15m
   Speaker: Тодор Гюров
  • 15:45 16:15
   Платформа за достъп EuroCC-NCC-BG 30m
   Speaker: Веселин Колев
  • 16:15 16:30
   Нуждите на новите европейски изследователски инфраструктури от технологиите HPC/HPDA/AI 15m
   Speaker: Ана Пройкова
  • 16:30 17:00
   Дискусия и закриване на срещата 30m