Contacts: Светозар Маргенов, Анета Караиванова, Силвия Грозданова

Взаимодействие на нано пукнатини във функционално подредена пиезоелектрична полуравнина.

1 Dec 2022, 13:00
10m

Speaker

Ц. Рангелов (ИМИ-БАН)

Description

Ц. Рангелов, П. Динева (ИМИ-БАН), Взаимодействие на нано пукнатини във функционално подредена пиезоелектрична полуравнина

Presentation Materials