Contacts: Светозар Маргенов, Анета Караиванова, Силвия Грозданова

Влияние на финните прахови частици върху заболеваемостта

1 Dec 2022, 14:10
10m

Speaker

Ст. Фиданова (ИИКТ-БАН)

Description

Стефка Фиданова (ИИКТ-БАН), Влияние на финните прахови частици върху заболеваемостта

Presentation Materials