Contacts: Светозар Маргенов, Анета Караиванова, Силвия Грозданова

VaxiJen ViralDB - база от данни с вирусни имуногени

1 Dec 2022, 14:30
10m

Speaker

Н. Донева (МУ-София)

Description

Николет Донева (МУ-София) - VaxiJen ViralDB - база от данни с вирусни имуногени

Presentation Materials