Contacts: Светозар Маргенов, Анета Караиванова, Силвия Грозданова

Разработване на диагностични услуги в системи за интелигентно селско стопанство

1 Dec 2022, 14:50
10m

Speaker

Ст. Стоянов (ПУ "Паисий Хилендарски")

Description

Станимир Стоянов (ПУ „Паисий Хилендарски“), Разработване на диагностични услуги в системи за интелигентно селско стопанство

Presentation Materials