Практически курс по сегментиране на томографски изображения на кореноканална заплънка и обемни измервания

29 Mar 2023, 13:00
2h

Speaker

ас. д-р М. Райковска

Presentation Materials

There are no materials yet.