На 29 март 2023 година от 13 часа ще се проведе практически курс по сегментиране на корено-канална заплънка от томогравски изображения и обемни измервания.

Обучението е насочено към докторанти и пост докторанти - лекари по дентална медицина.

Starts
Ends
Europe/Sofia
Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ
ул. Акад. Г. Бончев, блок 2, София, България
Go to map