Използване на HPC за нуждите на академията, МСП и общините

28 Jun 2023, 14:15
30m

Speaker

проф. дфзн А. Пройкова (Софийски университет)

Description

HPC used in academia, SME, public administration
Prof. DSci Ana Proykova, Sofia University

Presentation Materials

There are no materials yet.