Целта на семинара е членовете на EuroCC Национален център по компетентност  България  да се срещнат със специалисти от водещи бизнес направления в страната относно бъдещото развитие на HPC/HPDA/AI технологиите в бизнеса.

На срещата ще бъдат представени основни области на добри практики и ще се проведе дискусия за бъдещото използване на  HPC/HPDA/AI технологиите у нас.

Starts
Ends
Europe/Sofia
УНСС
Голяма конферентна зала