Contacts: Светозар Маргенов, Анета Караиванова, Силвия Грозданова

Стратегии за подобряване на покритието на българския уърднет BTB-Word

1 Dec 2021, 09:10
15m

Speaker

докладчик: З. Кънчева

Description

Z. Kancheva, Strategies for improving the coverage of the Bulgarian WordNet BTB-WordNet

Presentation Materials