Contacts: Светозар Маргенов, Анета Караиванова, Силвия Грозданова

На 1 декември 2021 година онлайн ще се проведе научната конференция "Нови скалируеми алгоритми и приложения", на която ще бъдат представени нови резултати в областта на скалируемите алгоритми и приложения от изследователите в ЦВП по Информатика и ИКТ и техни партньори. Научните доклади ще бъдат представени в две сесии.
Конференцията е отворена за всички изследователи, които се интересуват от тематиката.

Докладите ще бъдат изнесени на български език!

Регистрацията е задължителна! Регистрираните участници ще получат е-мейл с детайлите за онлайн връзка.