Contacts: Светозар Маргенов, Анета Караиванова, Силвия Грозданова

Трептения на еластично тяло под въздействието на течение от разреден газ

1 Dec 2021, 09:55
15m

Speaker

докладчик: К. Щерев

Description

К. Щерев, Е. Маноах, Трептения на еластично тяло под въздействието на течение от разреден газ

K. Shterev, E. Manoach, Vibrations of elastic body under the influence of rarefied gas flow

Presentation Materials