Contacts: Светозар Маргенов, Анета Караиванова, Силвия Грозданова

Високопроизводителни компютърни симулации на настоящия и прогнозиран бъдещ климат на Балканския регион

1 Dec 2021, 10:25
15m

Speaker

докладчик: Хр. Червенков

Description

Хр. Червенков, Г. Гаджев, В. Иванов, К. Ганев, И. Георгиева, Високопроизводителни компютърни симулации на настоящия и прогнозиран бъдещ климат на Балканския регион

Hr. Chervenkov, G. Gadzhev, V. Ivanov, K. Ganev, I. Georgieva, HPC simulations of the present and projected future climate of the Balkan region

Presentation Materials