Contacts: Светозар Маргенов, Анета Караиванова, Силвия Грозданова

Инхибитори на ацетилхолинестеразата, създадени в Лабораторията по лекарствен дизайн и биоинформатика на МУ-София

1 Dec 2021, 10:40
15m

Speaker

докладчик: И Дойчинова

Description

М. Атанасова, Г. Ставраков, И. Филипова, Д. Желева, Р. Симеонова, С. Константинов, И. Димитров, И. Дойчинова, Инхибитори на ацетилхолинестеразата, създадени в Лабораторията по лекарствен дизайн и биоинформатика на МУ-София

M. Atanasova, G. Stavrakov, I. Philipova, D. Zheleva, P. Simeonova, S. Kostadinov, I. Dimitrov, I. Doytchinova, Acetylcholinesterase inhibitors designed in the Drug design and bioinformatics lab at the MU-Sofia

Presentation Materials