Contacts: Светозар Маргенов, Анета Караиванова, Силвия Грозданова

Клъстерен подход и обучение чрез ансамблов трансфер за класификация на компютърни томографски изображения за COVID-19

1 Dec 2021, 11:10
15m

Speaker

докладчик: Л. Гоцев

Description

Л. Гоцев, И. Митков, Клъстерен подход и обучение чрез ансамблов трансфер за класификация на компютърни томографски изображения за COVID-19

L. Gotsev, I. Mitkov, Clustering approach and ensemble transfer learning for COVID-19 CT scans classification

Presentation Materials