Contacts: Светозар Маргенов, Анета Караиванова, Силвия Грозданова

Алгоритмични и технологични решения за анализиране на големи данни в образованието

1 Dec 2021, 11:25
15m

Speaker

докладчик: Е. Ковачева

Description

Г. Димитров, Е. Ковачева, Алгоритмични и технологични решения за анализиране на големи данни в образованието

G. Dimitrov, E. Kovacheva, Algorithmic and technological solutions for big data analysing in education

Presentation Materials

There are no materials yet.