Contacts: Светозар Маргенов, Анета Караиванова, Силвия Грозданова

Монте Карло метод за оценка на екстремални собствени стойности с балансиране на стохастичната и систематичната грешка и някои приложения

1 Dec 2021, 13:00
15m

Speaker

докладчик: С.-М. Гюрова

Description

S.-M. Gurova, Monte Carlo method for estimating extremal eigenvalues using stochastic and systematic error balancing with some applications

Presentation Materials