Contacts: Светозар Маргенов, Анета Караиванова, Силвия Грозданова

Високопроизводителни методи и алгоритми за оптимизационни задачи

1 Dec 2021, 13:15
15m

Speaker

докладчик: И. Лирков

Description

I. Lirkov, High performance methods and algorithms for optimization problems

Presentation Materials