Contacts: Светозар Маргенов, Анета Караиванова, Силвия Грозданова

Използване на машинно самообучение за предсказване на точността на квантовото отгряване

1 Dec 2021, 13:30
15m

Speaker

докладчик: Хр. Джиджев

Description

H. Djidjev, Using machine learning for quantum annealing accuracy prediction

Presentation Materials