Contacts: Светозар Маргенов, Анета Караиванова, Силвия Грозданова

Интеркритериален анализ на хибриден алгоритъм на мравките за многомерната задача за раницата

1 Dec 2021, 13:45
15m

Speaker

докладчик: Ст. Фиданова

Description

S. Fidanova, Intercriteria analysis of hybrid ant colony optimization algorithm for multiple knapsack problem

Presentation Materials