Contacts: Светозар Маргенов, Анета Караиванова, Силвия Грозданова

Върху линейна квадратична игра с ограничения при безкраен времеви хоризонт

1 Dec 2021, 14:15
15m

Speaker

докладчик: Б. Стефанов

Description

Б. Стефанов, М. Кръстанов, Р. Роженов, Върху линейна квадратична игра с ограничения при безкраен времеви хоризонт

B. Stefanov, M. Krastanov, R. Rozenov, On a constrained infinite-time horizon linear quadratic game

Presentation Materials

There are no materials yet.