23 September 2022
Регионална библиотека „П. Яворов“ в гр. Бургас, България
Europe/Sofia timezone

Contacts: Петър Станчев (ИМИ-БАН), Анета Караиванова (ИИКТ-БАН), Тодор Гюров (ИИКТ-БАН)

13-ти Национален Информационен Ден: Отворена наука, отворени данни, отворен достъп, Български облак за отворена наука

23 Sep 2022, 15:00
30m
Регионална библиотека „П. Яворов“ в гр. Бургас, България

Регионална библиотека „П. Яворов“ в гр. Бургас, България

Регионална библиотека „П. Яворов“, ул. „Оборище“,ул. „Св. Св. Кирил и Методи“ 41 , Бургас, България

Speaker

Петър Станчев (ИМИ-БАН)

Presentation Materials

There are no materials yet.