23 September 2022
Регионална библиотека „П. Яворов“ в гр. Бургас, България
Europe/Sofia timezone

Contacts: Петър Станчев (ИМИ-БАН), Анета Караиванова (ИИКТ-БАН), Тодор Гюров (ИИКТ-БАН)

Компетентности в България в областта на високопроизводителните пресмятания, високопроизводителния анализ на големи данни и изкуствения интелект.

23 Sep 2022, 16:10
20m
Регионална библиотека „П. Яворов“ в гр. Бургас, България

Регионална библиотека „П. Яворов“ в гр. Бургас, България

Регионална библиотека „П. Яворов“, ул. „Оборище“,ул. „Св. Св. Кирил и Методи“ 41 , Бургас, България

Speaker

Анета Караиванова (ИИКТ-БАН)

Presentation Materials

There are no materials yet.